Endodoncie - ošetření kořenových kanálků

Endodoncie se zabývá ošetřováním kořenových kanálků u zubů u kterých došlo následkem pokročilého zubního kazu k destrukci zubní korunky (viditelná část zubu v ústech). V oblasti endodoncie nabízíme opracování a zaplnění kořenového kanálku moderní metodou tzv. laterální kondenzace. Pro kvalitní opracování kořenového kanálku používáme přístroj apex lokátor, strojové opracování kořenových kanálků a zhotovujeme rentgenové snímky pomocí radioviziografie. Moderní metoda laterální kondenzace umožní hermeticky uzavřít jednotlivé kořenové kanálky jejich vyplněním. Tím je zamezen přístup bakterií z dutiny ústní do kanálku, což může způsobit další komplikace.


Proč je někdy nezbytné ošetřit kořeny?

Pod odborným názvem endodontické ošetření se skrývá ošetření kořenových kanálků. Zubní kaz se v pokročilém stádiu komplikuje zánětem nervu, který se nachází uvnitř zubu v kořenovém kanálku. Zánět způsobuje bolest. Neléčený zánět nervu se přenáší dál do kosti nad zubem, dochází k otoku a mnohdy je nutné zub vytrhnout. Při správné léčbě komplikací zubního kazu je možné docílit uchování zubu bez bolesti. Kořenový kanálek je nutné ošetřit vždy při zánětu a u mrtvých zubů.

Jak ošetřování kořenového systému probíhá?

Endodontické ošetření spočívá ve 3 krocích:

  1. odstranění nervu (bezbolestné v lokální anestezii),
  2. rozšíření kořenových kanálků pro odstranění infekčního obsahu,
  3. zaplnění kořenových kanálků.

Provedení těchto kroků je časově velmi náročné a nikdy tzv. “na pojišťovnu” tento výkon lékař nemůže precizně provést. Tato moderní metoda není hrazena ze systému zdravotního pojištění.

Budu cítit při ošetřování kořenů bolest?

Veškeré ošetření je prováděno bezbolestně v místním znecitlivění.

Co následuje po ošetření kořenového systému?

Po ošetření kořenových kanálků je nezbytné provést stabilní postendodontické ošetření (rekonstrukci viditelné části zubu). Nejčastěji opatřujeme ošetřené kořeny zubů kořenovou nástavbou z kompozitní hmoty na kterou je upevněna keramické korunka.