Nabídka spolupráce pro zubní lékaře

Milí kolegové, nabízíme Vašim klientům možnost konziliárního ošetření pro specializované výkony. Nabízíme především implantologickou a parodontologickou péči. Vaše pacienty vyšetříme, navrhneme léčbu a s Vaším souhlasem potřebné ošetříme.


Pravidla pro objednávání Vašich pacientů

Pacienty přijímáme na základě Vašeho stručného písemného požadavku. Stačí běžný kancelářský papír s Vaším razítkem. Na základě tohoto „doporučení“ se klient telefonicky objedná na jednom z uvedených telefonních čísel na krátké konzultační vyšetření, kde se s pacientem popř. Vámi rozhodujeme o způsobu provedení výkonu.

Pacienta neregistrujeme a sdělujeme mu, že stále zůstává Vaším pacientem

Přehled naší nabídky

Chirurgie měkkých tkání

  • Preprotetická úprava budoucího lože na snímací náhrady, odstraňování vlajícího hřebene, odstraňování pozitivních tahů retních uzdiček, prohlubování vestibula

Implantologické ošetření

  • Pomocí implantátů ošetřujeme ztrátu jednoho nebo více zubů. S úspěchem řešíme jedno nebo oboustranně zkrácený zubní oblouk. Pomocí implantátů zhotovujeme různé typy náhrad včetně fixních můstků do bezzubých čelistí.

Dentoalveolární chirurgie

  • Augmentace kosti a další operační zákroky nutné k umožnění implantace

Parodontologické ošetření

  • Vyšetření a diagnostiku parodontopatií a anomálií měkkých tkání
  • Preventivní a estetickou chirurgii parodontu (odstranění pozitivních tahů frenul, prohlubování vestibula…)
  • Konzervativní a chirurgická léčba parodontopatií (otevřené i uzavřené kyretáže, lalokové posuny, řízená tkáňová regenerace)
  • Pravidelné kontroly hygieny (recall)
  • Vyšetření parodontu a z velké části i operativu hradí pojišťovna, augmentační materiál hradí pacient

Služby dentální hygienistky

  • Vaši pacienti mohou využít i služeb dentální hygienistky, která provádí depigmentaci, instruktáž o dentální hygieně, OZK supra- i subgingiválního

Ošetření v analgosedaci nebo narkóze

  • Vaše bázlivé až neošetřitelné pacienty ošetříme v analgosedaci nebo narkóze

Zubní lékaři