Anestezie, analgosedace

Naprostou samozřejmostí u všech zákroků je místní (lokální) znecitlivění. Díky němu je celé ošetření prakticky bezbolestné. Účelem anestezie je usnadnění průběhu nebo umožnění bolestivého zákroku a v konečném důsledku i poskytnutí lepší péče.


Lokální anestezie

Místní znecitlivění zubů se provádí zavedením lokálního anestetika vpíchnutím pomocí injekce. Anestetikum přeruší vedení bolestivého impulzu mezi bolestivým místem a centrem bolesti. Takto se požadovaná oblast znecitliví a je možné přistoupit k naplánovanému zákroku. Lokální anestezii využíváme zejména při extrakcích zubů, broušení zubů, které budou opatřeny korunkami, dále při odstranění hlubších zubních kazů, zavedení zubního implantátu atd.

Ošetření v analgosedaci

Pokud je návštěva zubního lékaře a ošetření chrupu pro Vás značně stresující záležitostí, dovolujeme si Vám nabídnout zubní ošetření v tzv. řízené sedaci / analgosedaci. Jedná se o farmakologicky vyvolaný stav, při kterém jsou pocity strachu a stres zcela odstraněny, ošetřovaný pacient pospává v průběhu celého výkonu. Na průběh zubního ošetření si navíc nepamatuje. Tento stav lze navodit vysoce bezpečným preparátem. Stav je vnímán pacienty velmi příjemně a vždy je hodnocen značně pozitivně. S uvedenou metodou jsou již mnohaleté klinické zkušenosti.

Na konzultaci k ošetření v analgosedaci se můžete objednat i sami zde.

Ošetření umožňujeme po domluvě i klientům, kteří v naší ordinaci nejsou registrováni. Objednejte se na konzultaci na tel. čísle 326334939

Analgosedace (an=bez, algos=bolest) je stav navozený kombinací analgetika se sedativem. Cílem analgosedace je utlumit bolest, zklidnit pacienta a uvolnit svaly. Při analgosedaci nedochází k bezvědomí jako u celkové anestézie a pacient dýchá sám, proto analgosedace představuje mnohem menší zdravotní zátěž pro organismus, je u ní tedy mnohem menší riziko komplikací. Cena analgosedace je závislá na délce výkonu.

Proč si vybrat právě nás?

  • dlouholetá zkušenost s sehranost týmu
  • ošetříme od dětských zubů, přes extrakci zubů moudrosti po zavedení implantátů
  • připravíme vás na výkon analgosedaci
  • po zákroku chodíte na kontrolu


Pro koho je řízená sedace (analgosedace) vhodná?

Řízenou sedaci doporučujeme velmi úzkostným pacientům podstupujícím rozsáhlejší ambulantní výkon a těm, kdo běžný způsob ošetření špatně snáší, např. malým dětem. Analgosedace je také výhodná u klientů, kteří mají velký strach ze stomatologických výkonů, především extrakcí a zavádění implantátů.

Co je potřeba k analgosedaci?

Budete-li uvažovat o ošetření v analgosedaci a my Vám ho doporučíme, stanovíme po dohodě s Vámi a anesteziologem termín ošetření. Požádáme Vás o vyplnění Anesteziologického dotazníku. V den ošetření se dostavíte lačný v doprovodu druhé osoby, která zajistí Vaši dopravu domů. Doprovázející osoba může být též k Vaší dopravě domů vyzvána telefonicky až po skončení ošetření. Počítejte se setrváním cca 1 hodiny po ošetření v čekárně zubní ordinace. Prosíme, nepoužívejte v den ošetření žádný výrazný make-up, lakované nehty či snímatelné ozdoby.

Jak se provádí analgosedace?

V předem domluvený den a čas se dostavíte k ošetření. Předáte v čekárně zubní ordinace vyplněný anesteziologický dotazník a v případě potřeby Vám budou poskytnuty další doplňující informace. Po usazení do křesla zubní soupravy Vám anesteziolog zavede do žíly na předloktí malou kanylu (stejné jako při odběru krve), která zůstane zavedena po celou dobu ošetření. Anesteziolog pak zahájí aplikaci látky, která rychle navodí velmi příjemný stav a libé pocity. Bolestivost odstraní zubní lékař podáním místního anestetika. Po skončení ošetření se přesunete do čekárny, kde ještě strávíte s anesteziologem určenou dobu. (cca 30-60 minut). Po závěrečné kontrole stavu vědomí lékařem Vás doprovázející osoba dopraví domů.

Jak dlouho trvá analgosedace?

V řízené analgosedaci lze provádět výkony v délce až dvě hodiny

Jak dlouho působí lokální anestézie?

Přestože již krátce po výkonu budete schopni adekvátní komunikace, je potřeba mít na mysli, že úplné vyloučení anestetika z organismu potrvá ještě několik hodin. Z tohoto důvodu není dovoleno, abyste po výkonu šel(šla) sám(sama) domů, řídil(a) auto či jel(a) hromadným dopravním prostředkem. Z důvodu Vaší maximální bezpečnosti nejezděte jako řidič jakýmkoliv motorovým vozidlem, nejezděte ani na kole a jiném nemotorovém dopravním prostředku po dobu nejméně 24hodin. Zůstaňte doma v den výkonu, odpočívejte a pijte co nejvíce, jezte pouze malé porce a lehká jídla. Nepijte jakékoliv alkoholické nápoje po dobu 24 hodin. Je možné, že budete po několik dní rychleji unaven(a), neplánujte proto na tuto dobu žádné delší cesty nebo únavná zasedání.

Vyskytují se nějaké nežádoucí účinky či kontraindikace analgosedaci?

Preparáty pro anestezii jsou vysoce bezpečná a snadno ovladatelná anestetika, jejichž účinek lze v případě potřeby okamžitě zrušit příslušným antidotem. Za běžných okolností neovlivňuje podstatně krevní oběh a ani vliv na dýchání u mladších lidí není většinou klinicky významný. Anestetikum nelze podávat v těhotenství a během kojení, při postižení glaukomem s uzavřeným úhlem, při obstrukční plicní chorobě, ledvinné nedostatečnosti, jaterní nedostatečnosti, při těžké poruše funkce nadledvin, při myastenii gravis a při přecitlivělosti na benzodiazepiny.

Celková anestezie

Celková anestézie (řecky an – bez, aisthesis – pocit, vjem) neboli narkóza (z řeckého narkosis, narke – omámení) je uměle vyvolané potlačení vědomí a vjemů (chlad, teplo, bolest, dotyk). K úvodu do anestézie se většinou používá aplikace anestetika do žíly, což umožní pacientovi velmi příjemné usínání. Dále se pak tento úvod může kombinovat s anestézií inhalační nebo lze pokračovat pomocí dávkovačů pouze s intravenosní anestezií. Dýchání je po celou dobu pod pečlivou kontrolou moderních přístrojů a zkušeného specialisty dětského anesteziologa. Po ukončení operačního výkonu se pacient probouzí a nabývá vědomí.