Společnost Moje zubní s.r.o., IČ 09129006 poskytovatel zubní péče v Mladé Boleslavi, oznamuje, že převzala od společnosti Dentanova, s.r.o. v likvidaci závazek vyplatit jejím klientům zbylé, dosud zcela nevyčerpané částky z přijatých záloh. Klienti, kteří nadále nemají zájem o zubní péči za shodných podmínek naší ordinací, si mohou o vydání zálohy požádat následujícím způsobem, pokud nebude individuálně ujednáno jinak :

Vrácením zálohy na bankovní účet

a. Oproti elektronicky podepsané žádosti na email vracenizalohy@mojezubni.cz, oproti písemné žádosti s úředně ověřeným podpisem, doručené na adresu Moje zubní s.r.o. Havlíčkova 71, 293 01 Mladá Boleslav

b. V žádosti uveďte Jméno, příjmení a datum narození, a číslo účtu

c. Po ověření existence zálohy Vám na zaslanou žádost odpovíme informací o stavu zálohy

d. Zašleme zálohu na uvedený účet

Obdobně bude postupováno při vrácením zálohy v hotovosti tj.:

a. Zašlete žádost na email vracenizalohy@mojezubni.cz

b. V žádosti uveďte Jméno, příjmení a datum narození

c. Po ověření existence zálohy Vám na zaslanou žádost odpovíme informací o stavu zálohy

d. Vyzveme Vás k návštěvě ordinace a po ověření totožnosti Vám zálohu vrátíme